Regnskab 2022

TRAILERKLUB REGNSKAB 2022
Overført fra 2021 kr 1.723,70
Udgifter:
Bilag
1domæne kr -28,95
2Pæresæt-kr 104,85
3hængsel kr -188,00
4trækvange kr -917,25
5næsehjul + lygteglas kr -315,60
6fjongknapper kr -33,90
7Lim kr -19,75
Booking modul ForeningLet kr -885,00
Trailer-mand kr -2.780,00
Indtægter:
hængsel kr 188,00
trækvange kr 917,25
næsehjul kr 257,36
Nye medlemmer kr 600,00 Have nr.: 82, 71, 68
Salg af adapter kr 120,00
Kontingent kr 5.560,00
Status 2022 kr 4.093,01
Nedbringelse i år kr 2.369,31